Проекти

Запознайте се с работата ни

Целта на нашите видеа е да са като песента, която чухте по радиото миналата сряда и още си тананикате.

Искаме вашите клиенти да ви определят като оригинални, различни, предлагащи уникалени продукти и услуги от конкуренцията. 
Нашата цел е да помогнем на вашия бизнес да се открои със специфичния си характер и ценности. И какъв по-добър начин да постигнем с това от видео?

Наши клиенти са The Walt Disney Company, EPAM Systems, Aossia, Aurubis, FOX Networks Group, Christopher Hansard, FilmAutor, 24/7 Entertainment Group, Bots.bg, Accedia, Mazze, AirdropAlert, Mobica, Italicus, Veloboost, Shushon и много други.

Ето някой от видеата, които направихме през последните няколко години.

Трансформираме визията ви, в Креативни резултати

Свържете се с нас.